Vierhuisterweg 11 Rustpunt - Buitencentrum Leeuwarder Bos

Rustpunt - Buitencentrum Leeuwarder Bos


Het Rustpunt - Buitencentrum Leeuwarder Bos is een verzamel- en ontmoetingsplek voor ontspanning, kennisdeling en buitenactiviteiten. De accommodatie bestaat uit 2 aparte binnenruimtes: een Rustpunt en een Buitencentrum. Het Rustpunt is een zelfbedieningsplek voor fietsers en wandelaars. Je kunt hier tegen een bescheiden bedrag een kopje koffie, thee of iets anders drinken, informatie  over de omgeving vinden en gebruikmaken van het toilet. Het buitencentrum is voor kleinschalige (buiten)activiteiten, lezingen, workshops en voorlichting over de natuur en cultuurhistorie e.d.. Het buitencentrum kan worden gehuurd door particulieren, bedrijven, instellingen e.d.. Kano's (Point 65) worden verhuurd tegen een aantrekkelijk tarief. Er zijn verschillende kanoroutes en er is een geocaching kanoroute.

Het project:

Ongeveer 7 jaren geleden is een …

Het Rustpunt - Buitencentrum Leeuwarder Bos is een verzamel- en ontmoetingsplek voor ontspanning, kennisdeling en buitenactiviteiten. De accommodatie bestaat uit 2 aparte binnenruimtes: een Rustpunt en een Buitencentrum. Het Rustpunt is een zelfbedieningsplek voor fietsers en wandelaars. Je kunt hier tegen een bescheiden bedrag een kopje koffie, thee of iets anders drinken, informatie  over de omgeving vinden en gebruikmaken van het toilet. Het buitencentrum is voor kleinschalige (buiten)activiteiten, lezingen, workshops en voorlichting over de natuur en cultuurhistorie e.d.. Het buitencentrum kan worden gehuurd door particulieren, bedrijven, instellingen e.d.. Kano's (Point 65) worden verhuurd tegen een aantrekkelijk tarief. Er zijn verschillende kanoroutes en er is een geocaching kanoroute.

Het project:

Ongeveer 7 jaren geleden is een initiatief gestart om de natuur- en beleefwaarde in het Leeuwarder Bos een impuls te geven. Het bos, dichtbij de stad, groeit hiermee verder uit tot een parel voor de inwoners en bezoekers van Leeuwarden. In overleg met de gemeente Leeuwarden is het plan ontwikkeld. Wat bijzonder is dat de Stichting Natuurlijk Leeuwarder Bos de aanleg, het beheer, het onderhoud en de financiering van een klein deel van de openbare ruimte van de gemeente heeft overgenomen voor een periode van 10 jaar. Het project bestaat naast het Rustpunt - Buitencentrum uit de volgende onderdelen:

1. Natuurontwikkelingsmaatregelen (veel soorten geplante bomen, struiken, beplanting, natuurvriendelijke oevers, ijsvogelnestgelegenheid e.d.) om de biodiversiteit te vergroten;

2. Recreatieve, meer afwisselende wandelpaden en een kanoroute;

Prijzen

  • Toelichting prijs: Kajakverhuur voor 7,50 euro per persoon per dagdeel.

Locatie