Blokhuisplein 40 dbieb

dbieb


Wij inspireren een ieder om zich een leven lang te ontwikkelen, zijn perspectieven te verrijken en zich in staat te stellen om volwaardig mee te doen in de lokale samenleving.
Wij zijn een netwerkorganisatie die - in samenwerking met partners - het ontwikkelen en uitwisselen van kennis stimuleert door vrije toegang te bieden tot informatie, door het produceren en het delen van informatie te ondersteunen en door duiding te brengen in een lokale en wereldwijde context.

Locatie