Hotels en B&B's

overnachten

Wat zoek je

58 resultaten

Alibi Hostel

Blokhuisplein 40
8911LJ Leeuwarden

Hostel

B&B De Dream

Zenegroen 80
8935KM Leeuwarden

Bed and Breakfast

Hotel WeidumerHout

Dekemawei 9
9024BE Weidum

Hotel

Notiz Hotel Leeuwarden

Notiz Hotel

Rengerslaan 8
8917DD Leeuwarden

Hotel

Pension "op 'e koai"

It String 7
9011 TA Jirnsum

Bed and Breakfast

Stella Frisia

It Stalt 3
8491 DV Akkrum

Groepsaccommodatie

Camperplaats Leeuwarden

Camperplaats Leeuwarden
De Zwemmer 3
8939CA Leeuwarden

Camperstandplaats

Waterpark Yn'e Lijte

Yn 'e Lijte 1
9001ZR Grou

Camping

Friesland Charter

It Stalt 3
8491 DV Akkrum

Groepsaccommodatie

''Lekker genieten tussen Wad en Stad''

Bed & Breakfast Stiens

De Boskrane 2
9051SN Stiens

Bed and Breakfast

Oranje Hotel Leeuwarden

Stationsweg 4
8911AG Leeuwarden

Hotel

Groepsaccommodaties en vakantiehuizen op het water

Leeuwarden
Schenkenschans 13 b
8912AL Leeuwarden

Groepsaccommodatie

Klipper De Hoop

It Stalt 3
8491 DV Akkrum

Groepsaccommodatie

Ster Logies B & B De Roos

Ster Logies B & B De Roos

Mr.PJ Troelstraweg 133
8919AA Leeuwarden

Bed and Breakfast

In de Brouwerij

Zaailand 94
8911BN Leeuwarden

Hotel

B&B De Lyndenhof

Minnemastraat 47
8911GW Leeuwarden

Bed and Breakfast

De Thuiskamer

Hoofdstraat 31
9001AP Grou

Bed and Breakfast

Camping

't Prinsenbed

B & B 't Prinsenbed

Noordersingel 52 B
8917BB Leeuwarden

Bed and Breakfast

BB88

Eewal 88
8911GV Leeuwarden

Bed and Breakfast

Post-Plaza Hotel

Tweebaksmarkt 27 -
8911 KW Leeuwarden

Hotel

De Lytse Mar

Wartensterdyk 10
9005XS Warga

Groepsaccommodatie

Slapen Op De Gracht

Oostersingel 80
8921 GA Leeuwarden

Bed and Breakfast

Van der Valk Hotel Leeuwarden

Lynbaan 35
8941 BR Leeuwarden

Restaurant