Sorry, dit evenement is niet meer beschikbaar
t/m 9 april Fertile Grounds: Een nieuwe blik op Friese veenweide met Christien Meindertsma

Fertile Grounds: Een nieuwe blik op Friese veenweide met Christien Meindertsma


Een groot deel van Fryslân bestaat uit veenweidegebied. Veen speelt een essentiële rol in de globale klimaatcrisis, want verspreid over de aarde bevatten de veengebieden twee keer zoveel CO2 als alle bossen tezamen. Ook het VN-milieuprogramma herinnert ons eraan: de draslanden zijn de stille helden van het klimaatprobleem. Ondanks hun ecologische sleutelrol zijn de gebieden in gevaar. Turfwinning, intensieve landbouw en melkveehouderij hebben ervoor gezorgd dat het veen in rap tempo uitdroogt. Dat leidt tot de uitstoot van broeikasgassen en het verlies van biodiversiteit. Volgens klimaatexperts is het opnieuw nat maken van de veenweidegebieden de enige optie voor een duurzame toekomst. Fertile Grounds:Een nieuwe blik op Friese veenweide met Christien Meindertsma is vanaf 7 mei 2022 tot 10 april 2023 te zien in het Fries Museum in Leeuwarden en is onderdeel van de Friese Triënnale Arcadia.

Fertil…

Een groot deel van Fryslân bestaat uit veenweidegebied. Veen speelt een essentiële rol in de globale klimaatcrisis, want verspreid over de aarde bevatten de veengebieden twee keer zoveel CO2 als alle bossen tezamen. Ook het VN-milieuprogramma herinnert ons eraan: de draslanden zijn de stille helden van het klimaatprobleem. Ondanks hun ecologische sleutelrol zijn de gebieden in gevaar. Turfwinning, intensieve landbouw en melkveehouderij hebben ervoor gezorgd dat het veen in rap tempo uitdroogt. Dat leidt tot de uitstoot van broeikasgassen en het verlies van biodiversiteit. Volgens klimaatexperts is het opnieuw nat maken van de veenweidegebieden de enige optie voor een duurzame toekomst. Fertile Grounds:Een nieuwe blik op Friese veenweide met Christien Meindertsma is vanaf 7 mei 2022 tot 10 april 2023 te zien in het Fries Museum in Leeuwarden en is onderdeel van de Friese Triënnale Arcadia.

Fertile Grounds is een eenjarig onderzoeksproject met een open einde: drie zalen in het Fries Museum worden ingericht als dynamisch laboratorium waar mensen met elkaar in gesprek gaan. Friezen, boeren, politici, natuurliefhebbers en experts buigen zich over een centrale vraag: ‘Welke toekomst wil jij voor het Friese veenweidegebied?’. Met gespreksstarters in de zalen en een divers activiteitenprogramma gaat het Fries Museum gedurende de looptijd van de tentoonstelling dieper op het onderwerp in.

christien meindertsma
De tentoonstelling laat nieuw werk zien van de Nederlandse ontwerper Christien Meindertsma. Dit nieuwe werk is speciaal gemaakt voor deze tentoonstelling op aanvraag van de curatoren, Laura Drouet en Oivier Lacrouts van studio d-o-t-s. Meindertsma is uitgenodigd met een nieuwe blik naar het veenweidegebied te kijken en ontwikkelde een serie creatieve, plantaardige concepten. Deze concepten omarmen paludicultuur, een nieuwe vorm van landbouw die zich richt op reductie van de uitstoot van broeikasgassen door gebruik te maken van natte landbouw. Met eeuwenoude technieken, regionale ambachten en gebruik van landschap probeert Meindertsma een brug te slaan tussen milieubewustzijn en nieuwe kansen die de kop opsteken met het herontdekken van planten als lisdodde, wilgen en wilde rijst. Deze gewassen gedijen goed in de als vanouds natte veenweidegrond en bieden een alternatieve bron van inkomsten.

Met een activerende en uitnodigende aanpak onderstreept Fertile Grounds hoe creativiteit kan helpen met de lopende klimaatproblematiek door pro-actief en inclusief te zien.

Fertile grounds is de opmaat voor een groter project met reflecties van vormgevers op het Europese platteland, dat het Fries Museum in samenwerking met Arcadia en studio d-o-t-s in 2025 zal produceren.

Contact

Adres:
Fries Museum
Wilhelminaplein 92
8911 BS Leeuwarden
Plan je route

Wanneer

  • Dinsdag t/m zondag geopend. Op maandag gesloten.

Kenmerken

Locatie