wekelijks LF2018 Experience

LF2018 Experience


Leeuwarden en Fryslân vormden in 2018 samen Culturele Hoofdstad LF2018. Het was een reis die tien jaar eerder begon, met een droom en een wens. Een kans om te werken aan een toekomst die met trots doorgegeven kan worden aan generaties die volgen.

Door middel van kunst en cultuur hebben stad en provincie in 2018 de schouders onder vooruitgang gezet. Met 220 grote evenementen en zo'n 800 'mienskipsinitiatieven' kwamen stad en provincie in beweging. Meer dan 65.000 Friezen droegen bij aan het Fryslân van de toekomst.  Ze durfden te dromen, te doen en anders te zijn. Ze zetten hun tanden in een nieuwe tijd.

De LF2018 Experience is een virtuele terugblik op dit bijzondere jaar. 

Wanneer

  • Elke dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag 11.00 - 17.00 uur
  • Elke zaterdag en zondag 13.00 - 17.00 uur
  • Houd voor bijzonderheden omtrent de openingstijden de website van het Historisch Centrum Leeuwarden in de gaten.

Prijzen

  • Gratis

Locatie