zondag 4 juni Cantatedienst barokmuziek

Cantatedienst barokmuziek


Cantate dienst 4 juni 2023, Grote of Jacobijnerkerk te Leeuwarden
Aanvang 19.00 uur, de deuren gaan open om 18.30 uur


Uitgevoerd wordt cantate BWV 34, van Johann Sebastian Bach ‘O Ursprung der Liebe’ BWV 34.
door ‘ Ewiges Feuer’ onder leiding van Geke Bruining-Visser.

 
Solisten: Eske Tibben alt, Gijs Bos tenor, Hans Bos bas. Wij nodigen u van harte uit om op 4 juni te komen luisteren naar deze uitbundige muziek in de cantate geschreven voor Pinksteren.
De cantatedienst wordt geleid door ds Aat Roest en het orgel wordt bespeeld door Peter van der Zwaag. De toegang is gratis. Op de liturgie die uitgedeeld wordt bij de aanvang van de dienst, staat informatie over de te houden collecte ter bestrijding van de onkosten.
De volgende cantatedienst is op 3 september 2023.


Namens de commissie cantatediensten,
Aly Dullemond

Wanneer

  • Zondag 4 juni 2023 19.00 - 20.00 uur

Prijzen

  • Gratis

Locatie