Sorry, dit evenement is niet meer beschikbaar
t/m 23 juli Oranje Nassau-Wandeling

Oranje Nassau-Wandeling


Wandelen met gids (Bearn Bilker) langs monumenten en andere plekken in Leeuwarden die een rol hebben gespeeld in de geschiedenis van de Friese Nassaus en de Oranjes, zoals het Princessehof, het Stadhouderlijk Hof en de Waalse kerk.

Prijzen

  • € 3,50 Opgave vooraf voor Oranje Nassau-wandeling wenselijk, minsten 2 dagen tevoren via historischcentrum@leeuwarden.nl.

Locatie