Sorry, dit evenement is niet meer beschikbaar
t/m 23 november De geschiedenis van de Friese boerderij vanaf de terpentijd

De geschiedenis van de Friese boerderij vanaf de terpentijd

De geschiedenis van de Friese boerderij vanaf de terpentijd. Kloosters en adel hebben een belangrijke rol gespeeld bij de ontwikkeling van de landbouw.
De politieke macht van de adel was gebaseerd op het bezit van boerderijen en grond. Zij speelden naast eigenerfde boeren een doorslaggevende rol in de ontwikkeling van de boerderij met windsingels, moestuin en boomgaard. Drs. W. Hoekstra, historicus, verzorgt de lezing. Hij gaat in op een geschiedenis van 2.500 jaar en geeft daarin aan wat het belang van de adellijke stinzen en states in deze ontwikkeling is geweest.
Entree vrij voor leden van de Vereniging “Vrienden en Vriendinnen van Dekema State” en vrijwilligers werkzaam op de State, anderen zijn ook van harte welkom.

Prijzen

  • € 5,00

Locatie