WardWard
Sorry, dit evenement is niet meer beschikbaar
t/m 4 oktober 2019 WArd/waRD | Ann Van den Broeck

WArd/waRD | Ann Van den Broeck

Als onze herinneringen ons maken tot wie we nu zijn, wie zijn we dan als er hiaten vallen? Wat gebeurt er als het geheugen hapert, als herinneringen bewust verdrongen worden of onbewust verdwijnen?

‘Blueprint on Memory’ is een voorstelling waarin video, liveprojectie, muziek, tekst en emoties door elkaar lopen en tegelijk één worden. Desoriëntatie en verwarring, herhaling in gedrag en patronen, ongecoördineerde bewegingen en verlies van herkenning vullen de ruimte.

 

“She sits on the bed with a helpless expression. What is your name? Auguste. What is your husband’s name? Auguste. Your husband? Ah, my husband. She looks as if she didn’t understand the question. Are you married? To Auguste. Mrs D? Yes, yes, Auguste D. How long have you been here? She seems to be trying to remember.” *
*Citaat ui…

Lees verder

Als onze herinneringen ons maken tot wie we nu zijn, wie zijn we dan als er hiaten vallen? Wat gebeurt er als het geheugen hapert, als herinneringen bewust verdrongen worden of onbewust verdwijnen?

‘Blueprint on Memory’ is een voorstelling waarin video, liveprojectie, muziek, tekst en emoties door elkaar lopen en tegelijk één worden. Desoriëntatie en verwarring, herhaling in gedrag en patronen, ongecoördineerde bewegingen en verlies van herkenning vullen de ruimte.

 

“She sits on the bed with a helpless expression. What is your name? Auguste. What is your husband’s name? Auguste. Your husband? Ah, my husband. She looks as if she didn’t understand the question. Are you married? To Auguste. Mrs D? Yes, yes, Auguste D. How long have you been here? She seems to be trying to remember.” *
*Citaat uit het gesprek tussen Aloysius Alzheimer en zijn patient August D., 26 november 1901. Gepubliceerd in het tijdschrift The Lancet, ‘Auguste D and Alzheimer’s disease’, 1997;349:1546-49. 
Als onze herinneringen ons maken wie we nu zijn: wie zijn we dan als er hiaten vallen? Wat gebeurt er als het geheugen hapert? Wanneer herinneringen bewust verdrongen worden? Of onbewust verdwijnen?
Blueprint on Memory is een voorstelling waarin video, live projectie, muziek, tekst en emoties door elkaar lopen en tegelijk een worden. De performers hebben de controle over beeld en geluid. Ze manipuleren waar ze willen. De letterlijke blauwdruk op de vloer zet het mentale en fysieke geheugen onder grote spanning. Een zoektocht naar patronen in de chaos. Gelijktijdig ontglipt de mogelijkheid om de herinnering te behouden.

Lees minder

Prijzen

  • € 19,50

Locatie